S RIPE NCC se znám od roku 2012, kdy jsem během své práce pro CESNET začal zjišťovat, jakým způsobem změnit delegace reverzních DNS zón pro adresní rozsahy, které měl CESNET přiděleny. Když jsem zjistil, že je k dispozici bezplatné školení pro LIRy a dokonce i navazující školení IPv6, vyrazil jsem desátého července 2012 do Vídně na třídenní výlet. Byla to moje vůbec první zahraniční pracovní cesta, tak jsem ze všeho byl jak u vytržení – poprvé jsem jel vlakem do Vídně, poprvé jsem použil vídeňské metro, poprvé jsem bydlel v zahraničním hotelu.

Sada magnetů s IPv6 adresami je oblíbený dárek absolventů školení základů IPv6

Na školení jsem se dozvěděl, jaký je rozdíl mezi RIPE a RIPE NCC, že jedno je neformální komunita a to druhé asociace zřízená pro naplňování potřeb toho prvního. Taky jsem se poprvé setkal s lektory Ferencem a Andrzejem, což, jak se později ukázalo, zanechalo nejen ve mně, ale i v nich poměrně silné zážitky.

Po návratu jsem své vedoucí oznámil, že cesta se mi velmi líbila a byla prospěšná a také že bych se někdy rád podíval na RIPE meeting, o kterém jsem se na školení dozvěděl. No a protože odpověď mé vedoucí byla souhlasná, vyrazil jsem 23. září 2012 poprvé v životě letadlem do Amsterdamu. Trochu jsem čekal, že se tam potkám aspoň s některými dalšími kolegy z CESNETu, kteří obvykle na RIPE jezdívali, ale zrovna jako naschvál tuhle akci vynechali. Byl jsem tam tedy celkem sám a s ne zcela dobrou znalostí angličtiny. Ale nadšený z toho, co všechno jsem se dozvěděl.

To bylo setkání RIPE 65. Na začátku roku 2016 už jsem měl za sebou šest dalších setkání, dokonce i jeden lightning talk na plenární schůzi RIPE 69. Ostatní pravidelní návštěvníci mě začali poznávat a já začal poznávat je. Přesně před čtyřmi roky se přede mnou objevil tento tvít:

Nabídka mě zaujala, říkal jsem si, že by to mohla být zajímavá zkušenost. Dal jsem tedy dohromady životopis, průvodní dopis a celé to odeslal do RIPE NCC.

Po třech měsících, 28. dubna 2016, přišla zvláštní odpověď:

Our apologies for the delay in responding to your application, it has just been brought to our attention that all candidates for above function were archived without informing them of the status of their application. We did receive your application for the above position but there were other candidates that were a better match and had more relevant working experience.

Vlastně jsem byl za to rád. Jen mě trochu mrzelo, že moji přihlášku zřejmě zašantročili už personalisti, takže se ani nedostala k odpovědným lidem.

Na konci roku 2017 se objevilo další volné místo, tentokrát spíše na manažerskou pozici. Nebylo to pro mě vůbec vhodné, ale když už jsem měl hotový životopis, poslal jsem ho k téhle pozici taky. A odmítnutí tentokrát přišlo mnohem rychleji, už po 14 dnech.

Nicméně, když jsem se v květnu 2018 setkal na RIPE 76 v Marseille s vedoucí oddělení vzdělávání, dala mi najevo, že mou přihlášku četla a že zhodnotila nevhodnost dané pozice pro mě. Upřímně jsem jí tehdy řekl, že jsem za to rád, že daná přihláška tentokrát doputovala až na správné místo a že to zamítnutí je pro mě vlastně jednodušší, protože mám moc rád svou práci pro CESNET a kdybych byl přijat, nastalo by těžké rozhodování.

To rozhodování nastalo o rok později, na RIPE 78 na Islandu. Tam mi bylo sděleno, že ze vzdělávacího oddělení odchází člověk s velkými technickými znalostmi a že si myslí, že bych byl vhodným kandidátem. O pár týdnů později se skutečně objevila další volná pozice pro technického trenéra. Tak dlouho jsem přemýšlel, jestli se přihlásit nebo ne, až vypršel termín přihlášek.

A když nepřišla přihláška z mé strany, začalo lákání z druhé strany. Prý jestli si můžeme popovídat o pozici technického experta. Do domluveného videorozhovoru se pak vloudila nemoc, takže se nakonec konal osobně v Rotterdamu během RIPE 79. Byli na mě připraveni a když jsem řekl, že mám trochu strach ze stěhování, hned mi dali za příklad kolegu, který se nedávno přestěhoval ze Španělska i s celou rodinou a vyprávěl, jak šlo všechno hladce.

Protože jsem úplně neprotestoval, dohodli jsme se, že budu pozván do kanceláří RIPE NCC v Amsterdamu coby zástupce komunity za účelem psaní testových otázek pro nové certifikační kurzy RIPE NCC a při té příležitosti zbude i čas na pracovní pohovor. Po něm následovala konkrétní nabídka pracovní pozice se vznešeným názvem Technický expert.

V době psaní tohoto textu pořád nevím, co si o tom mám myslet. Dospěl jsem ale k závěru, že jinak než tím, že nabídku přijmu, se to nedozvím.